Finanse i Ubezpieczenia

Trzy zalety wynajmu komercyjnych powierzchni magazynowych

Trzy zalety wynajmu komercyjnych powierzchni magazynowych

Będąc właścicielem firmy i poszerzając swoją działalność, trzeba liczyć się z potrzebą zatrudnienia większej kadry osób oraz ze znalezieniem miejsca, w którym będzie można przechowywać duże ilości towaru. Idealny rozwiązaniem wydaje się więc magazyn, w którym będzie można przechowywać produkty. Czy warto wybudować własny magazyn? Może lepiej wynająć? Jakie są zalety wynajmu komercyjnych powierzchni magazynowych?

czytaj

Obligacje korporacyjne a fundusze inwestycyjne

Obligacje korporacyjne a fundusze inwestycyjne

Obligacje, to obok akcji, jeden z podstawowych instrumentów finansowych i w dużym uproszczeniu pisząc, są to dłużne papiery wartościowe, w których emitent zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń (najczęściej pieniężnych) względem wierzyciela (w języku specjalistycznym nazywa się go obligatariuszem). Jest to swoista forma pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a inwestor pożyczkodawcą.

czytaj

Czym są obligacje korporacyjne?

Czym są obligacje korporacyjne?

Ustawa z dn. 25 czerwca 1995r. o obligacjach definiuje to pojęcie w sposób następujący: obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje korporacyjne są więc papierem dłużnym, w którym emitentem jest określony przedsiębiorca.

czytaj