Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane przez pracodawcę lub przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które przysługuje każdej osobie ubezpieczonej w zakładzie pracy, która w wyniku choroby bądź też wypadku została tymczasowo niezdolna do pracy.

Czy zasiłek chorobowy wygasa po ustaniu stosunku pracy?

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, rozwiązanie stosunku pracy nie musi oznaczać automatycznego wygaśnięcia prawa do zasiłku chorobowego – przepisy określają przypadki w których pracodawca jest zobligowany do wypłaty świadczeń bez względu na fakt, że została rozwiązania umowa o pracę. W dużych firmach tego typu kwestiami zajmuje się księgowość lub współpracujące biuro rachunkowe, niemniej dobrze jest, jeśli zarówno pracodawca jak i pracownik ma świadomość istnienia takich przepisów.

Prawo do zasiłku chorobowego

Każdy pracownik musi zostać objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, które trwa od momentu podpisania umowy o pracę aż do jej rozwiązania i co za tym idzie – ustanie stosunku pracy automatycznie powoduje ustanie ubezpieczenia. Pracownik, który posiada ubezpieczenie obowiązkowe, po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego może ubiegać się o prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku gdy mamy do czynienia z ubezpieczeniem dobrowolnym (o które może ubiegać się osoba pracująca na umowę o dzieło czy przebywająca na bezpłatnym urlopie), musi minąć okres 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

obliczenia zasiłku

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Jednak prawo określa dwie sytuacje w których pracownik może domagać się zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę:

 1. gdy jego niezdolność do pełnienia obowiązków służbowych powstała w czasie gdy jeszcze był pracownikiem firmy i trwa nadal po zwolnieniu
 2. oraz gdy ta niezdolność powstała po rozwiązaniu umowy.

O ile pierwszy przypadek jest dość jasny, o tyle postępowanie w drugim należałoby rozwinąć. Warto jeszcze wspomnieć, że wtedy przydatne okazują się usługi księgowe oferowane przez biura rachunkowe, ponieważ kwestie związane z wypłatą zasiłku chorobowego są na tyle skomplikowane, że przedsiębiorcy wolą, aby zajmowali się tym specjaliści.

Zasiłek będzie przysługiwać pracownikowi, którego niezdolność do pracy trwała co najmniej 30 dni (bez przerwy) i powstała maksymalnie 14 dni od momentu rozwiązania stosunku pracy. W przypadku choroby zakaźnej okres ten został wydłużony do trzech miesięcy (dotyczy to też chorób, których objawy mogą ukazać się po 14 dniach). W takich sytuacjach pracodawca jest zmuszony do wypłaty zasiłku chorobowego oraz przekazania odpowiedniej dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy?

Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie będzie jednak przysługiwać wszystkim pracownikom spełniającym wcześniej przedstawione warunki. Przede wszystkim o te świadczenia nie będą mogły ubiegać się osoby, który mają ustalone prawo do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy oraz osoby, które podjęły już inną działalność zarobkową, dzięki której są ponownie objęte ubezpieczeniem chorobowym.

W przypadku gdy wnioskodawca jest uprawniony do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego również nie może się domagać się wypłaty zasiłku chorobowego. Ostatni przypadek dotyczyć będzie osób, które nie przepracowały wymaganego okresu wyczekiwania (30 lub 90 dni) lub podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Podobne

2 komentarze

 1. arnold
  5 października 2016 at 11:23 Odpowiedz

  To dobrze, aby człowiek znał swoje prawa, Każdy pracownik powinien je znać.

 2. Roszpunka
  29 listopada 2016 at 09:09 Odpowiedz

  Zawsze mam problem z zapamiętaniem, o co chodzi w tych kwestiach. Nigdy z nich nie korzystałam i dlatego.

dodaj komentarz