Zatrzymanie przez policję – i co dalej? Jak może pomóc adwokat?

Pierwsze godziny, po zatrzymaniu przez policję, czasem bywają kluczowe i w znaczny sposób wpływają na dalszy przebieg postępowania karnego. Co zrobić kiedy zostaniemy pozbawieni wolności przez organy ścigania i dlaczego często niezbędna jest pomoc adwokata?

Dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata przy zatrzymaniu?

Policja może dokonywać zatrzymania osób, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i zachodzi obawa ucieczki, ukrycia się albo zatarcia śladów, bądź nie można ustalić ich tożsamości. Wielu z nas nie dysponuje wystarczającą wiedzą na temat podstawowych uprawnień przysługujących osobie zatrzymanej. Bywa czasem, że na wczesnym etapie czynności, zmierzających do ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa, zatrzymywane są osoby, które nie są związane z daną sprawą.

co zrobić podczas zatrzymania

Stres, izolacja i brak dostępu do informacji wpływa zazwyczaj na pochopne działanie, co generuje konsekwencje na dalszym etapie postępowania. W takich sytuacjach warto skorzystać z porady profesjonalisty, którego wiedza i merytoryczne przygotowanie zapewnią nam rzetelne przeprowadzenie czynności procesowych. Adwokat (np. www.adwokat-krzyzak.pl) udzieli pomocy prawnej przy zatrzymaniu, zweryfikuje zasadność, legalność oraz prawidłowość czynności. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, w stosunku do wykonywanych przez policję działań, złoży stosowne zażalenie do sądu.

Co zrobić kiedy zatrzyma nas policja?

Warto znać podstawowy katalog praw przysługujących osobie zatrzymanej, świadomość uprawnień uchroni od poczucia bezradności. Kiedy zatrzyma nas policja domagajmy się informacji o przyczynach pozbawienia wolności, funkcjonariusze mają obowiązek wskazania podstaw i powodów tej czynności. Niezwykle ważne jest prawo do kontaktu z adwokatem, jest to zarówno prawo do rozmowy jak i dalszego uczestnictwa pełnomocnika, w wykonywanych z naszym udziałem czynnościach procesowych. Doświadczenie i wiedza kompetentnego adwokata uchroni nas przed samooskarżeniem. Istotne jest tutaj również wsparcie i pomoc psychologiczna, którą otrzymamy ze strony pełnomocnika. Trzeba pamiętać, że ustanowić obrońcę może również inna osoba, zwłaszcza członek rodziny.

Dobrze wiedzieć, że z uwagi na interwencyjny i nagły charakter zatrzymania przepisy ściśle określają czas, w którym możemy zostać pozbawieni wolności. Terminy wskazane są w godzinach i są nieprzekraczalne, po upływie 48 godzin należy bezwzględnie zwolnić zatrzymanego, chyba że zostaje przekazany do dyspozycji sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd ma do dyspozycji 24 godziny na wydanie postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego lub o zwolnieniu.

Jak może pomóc adwokat w czasie tymczasowego aresztowania?

Zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie oznacza wcale, że finalnie zostaniemy skazani w postępowaniu przed sądem. Adwokat może wskazać okoliczności, które będą podstawą do uchylenia aresztu lub przynajmniej doprowadzą do skrócenia okresu izolacji. Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej obrońcy, który właściwie przygotuje linię obrony mamy szansę uzyskać najniższy wymiar kary, czasem możemy nawet liczyć na uniewinnienie.

Podobne

jeden komentarz

  1. Nadia
    9 września 2021 at 09:01 Odpowiedz

    Muszę przyznać, że taka wiedza wydaje się być coraz bardziej wartościowa, zwłaszcza w obliczu tego, co w ostatnim czasie wyrabia w naszym kraju policja. Kiedyś myślałam, że takie rzeczy to tylko w filmach, niestety okazuje się, że nie.

dodaj komentarz