500+ krok po kroku. Wymagania, dokumenty, urzędy

Program „Rodzinna 500+” to comiesięczne świadczenie przyznawane na każde dziecko bez względu na wysokość osiąganego dochodu. Od 1 sierpnia 2019 roku wnioski można składać elektroniczne oraz osobiście w urzędach. Co jest potrzebne do otrzymania takiego dofinansowania? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Jakie formalności dla 500+?

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego składa się na każdy okres świadczeniowy. Od 1 lipca można tego dokonywać przez internet za pośrednictwem ministerialnej Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, poprzez bankowość elektroniczną, a także osobiście w odpowiednim urzędzie. Formularz o przyznanie świadczenia 500+ z odpowiednimi załącznikami wymagany jest tylko w niektórych przypadkach, informacje o tym jakie dokumenty do 500+ są potrzebne, sprawdzisz na https://zapytajpremiera.pl. Środki wypłacane są przelewem na wskazane konto. Wniosek składają rodzice i opiekunowie prawni. Muszą się w nim znaleźć podstawowe informacje na temat rodziców oraz dziecka, zaczerpnięte z dowodu osobistego lub aktu urodzenia.

Kto otrzyma świadczenie 500+?

Jest to wsparcie długofalowe, które przysługuje wszystkim rodzicom aż do ukończenia 18 roku życia dziecka. Od 1 lipca weszły bardzo ważne zmiany w kryteriach przyznawania tego świadczenia, na mocy których, zniesione zostało kryterium dochodowe. Zatem przysługuje ono na pierwsze i kolejne dziecko niezależnie od osiąganych przychodów. Przyznawane jest również bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zarówno osoby żyjące w związkach partnerskich, jak i małżeństwa oraz rodziny niepełne. W przypadku rozwiedzionych rodziców wsparcie otrzymuje tylko ten, któremu została przyznana opieka nad dzieckiem. Świadczenie realizowane jest w urzędzie miasta lub gminy, lub w ośrodku pomocy społecznej.

Jakie zmiany w programie 500+?

Największą i zdecydowanie najkorzystniejszą dla rodziców zmianą jest zniesienie kryterium dochodowego. Oznacza to, że nie ma już konieczności badania sytuacji finansowej danej rodziny. Dodatkowo formularz wniosku został znacznie uproszczony i skrócony, co ułatwia składanie wniosków drogą elektroniczną. Ponadto, prawo do tego świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od wysokości ustalonych alimentów na dziecko od drugiego rodzica. To oznacza koniec czasochłonnej weryfikacji wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Zlikwidowany został również obowiązek o rozstrzyganiu przyznania świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Zamiast tego wydawana jest sama informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wysyła taką wiadomość do wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres mailowy. W przypadku jego braku decyzję można odebrać osobiście we właściwym urzędzie.

Wprowadzono również ciągłość świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. W praktyce oznacza to, że ten rodzic lub opiekun, który został z dzieckiem, nie traci prawa do przyznanego świadczenia. Jednak aby mógł zachować ciągłość, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka i to na każde dziecko. Z kolei rodzice, którym właśnie urodziło się maleństwo, mają trzy miesiące na złożenie wniosku. To duży zapas czasu, zwłaszcza w tak emocjonującym okresie. Świadczenie 500+ rodzice otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Podobne

jeden komentarz

  1. Marek
    12 kwietnia 2023 at 12:32 Odpowiedz

    Składanie wniosków o 500+ jest całkiem proste, coś mi się obiło o uszy, że można to zrobić w aplikacji bankowej, ale nie mam pewności. Musiałbym sprawdzić…

dodaj komentarz