Utrzymanie Ruchu w przedsiębiorstwie, co to jest?

Sprawna i nieprzerwana produkcja w firmie jest jej elementarnym wyzwaniem strategicznym. Skomplikowany i złożony proces utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym służy poprawie i zwiększeniu efektywności realizacji założonych celów. Na czym dokładnie polega utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie?

szkolenia z utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie

Na czym polega proces utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie?

Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym to rozległy proces doskonalenia i sprawowania kontroli nad stanem technicznym urządzeń przemysłowych. Jest to obszar niezwykle istotny nawet w najmniejszym przedsiębiorstwie, ponieważ awaria maszyn powoduje przestoje w produkcji co przekłada się na straty w prowadzonym biznesie. Niesprawne urządzenia generują również zagrożenia dla pracowników, ich wadliwa kondycja odbija się też na jakości wytwarzanych towarów.

Nadzór nad ciągłością prac, odpowiednie działania prewencyjne, które mają zmniejszyć ryzyko uszkodzenia parku maszynowego w przedsiębiorstwie wymagają specjalistycznego przygotowania. Dla osób odpowiedzialnych za bezawaryjne funkcjonowanie zakładu odbywają się szkolenia Utrzymanie Ruchu prowadzone np. przez cgrowth.pl. Warsztaty służą podnoszeniu kwalifikacji pracowników, a stosowane metody kształcenia pozwalają na zastosowanie nabytych umiejętności bezpośrednio po powrocie w miejsce świadczenia pracy.

Jakie są główne strategie utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym?

Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie opiera się na trzech podstawowych strategiach:
Strategia prewencyjna – najczęściej przyjmowany model utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Bazuje na regularnych przeglądach i naprawach maszyn według harmonogramu opartego na zaleceniach producenta urządzeń oraz zgodnie z częstotliwością narzuconą przez przepisy prawa.
Strategia reaktywna – najmniej skuteczna metoda, opiera się na działaniach dopiero w przypadku awarii urządzeń. Brak zachowań zapobiegawczych zwiększa tutaj ryzyko usterki, przyjęta strategia redukuje kontrolę nad sprawnością maszyn.
Strategia predykcyjna – skuteczna i nowoczesna metoda opierająca się na analizie danych związanych z pracą urządzeń. Pozwala przewidzieć w jakich odstępach czasu i po jakim okresie użytkowania dochodzi do uszkodzenia maszyn.

Które systemy wspierają dział utrzymania ruchu w firmie?

Nowoczesne technologie wykorzystywane w produkcji wspierają systemy informatyczne oparte na specjalistycznym oprogramowaniu. Odpowiadają min. za monitoring efektywności urządzeń i procesów produkcji, pozwalają również na sprawne zarządzanie zespołem pracowniczym. Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie odbywa się nie tylko w oparciu o analizę informatyczną ale również przy pomocy kamer termowizyjnych, które stosowane są w diagnostyce parku maszynowego.

Dlaczego warto inwestować w szkolenia z zakresu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie?

Profesjonalne warsztaty i szkolenia są organizowane przez zespół kompetentnych fachowców, którzy dysponują rozległym doświadczeniem w zakresie utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym. W ich trakcie uczestnicy mają szansę odnieść się do swoich praktycznych doświadczeń i zyskać pakiet nowych, niezbędnych umiejętności, które później przynoszą wymierne korzyści w usprawnianiu procesów produkcyjnych firmy.

dodaj komentarz