Na czym polega profilaktyka zdrowotna? Jak profilaktyka przyczynia się do zdrowego, długiego życia?

Profilaktyka to termin, który często pojawia się w mediach, jednak nie wszyscy zdają się rozumieć, co oznacza ono w praktyce oraz jak wielki wpływ ma na ludzkie zdrowie, życie, a nawet zachowania. O tym, czym jest profilaktyka i na czym polega, powiemy w poniższym artykule.

Co to jest profilaktyka zdrowotna?

Poprzez to pojęcie rozumie się wszystkie działania podejmowane w celu zapobiegania i rozwojowi niepożądanych chorób, schorzeń, a także zjawisk, zachowań i stanów. To, innymi słowy, przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom, których wystąpienie w przyszłości jest bardzo prawdopodobne. Działania profilaktyczne zmierzają do zmniejszenia czynnika ryzyka i służą utrzymaniu dotychczasowego stanu. Profilaktyka to także regularne badania (ekonsultacje.pl), dzięki którym możliwe jest wykrycie choroby we wczesnym stadium oraz jak najszybsze podjęcie leczenia. Wyróżnia się trzy poziomy działań profilaktycznych, mianowicie:

  • Pierwszorzędowa/ Pierwotna

Obejmuje najwcześniejsze działania mające na celu „uprzedzenie” choroby lub zmniejszenie ryzyka jej rozwoju.

  • Drugorzędowa/ Wtórna

Ukierunkowana jest na konkretną grupę, w której istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia określonej choroby. Jej celem jest jak najwcześniejsze wykrycie objawów i podjęcie stosownego leczenia.

  • Trzeciorzędowa/ Działania rehabilitacyjne

Dotyczy osób przewlekle chorych lub niepełnosprawnych. Zakłada zapobieganie dalszemu rozwojowi skutków danej choroby.

Zatem odpowiedź na pytanie, czy warto się badać, zdaje się oczywista. Rozpoznanie choroby we wczesnym stadium daje szanse nawet na pełne wyzdrowienie. Zatem nie należy opuszczać regularnych, a zwłaszcza bezpłatnych badań oraz zaproszeń na darmowe przebadanie, organizowane z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia. Im szybciej wdroży się efektywną terapię, tym większe szanse na pokonanie choroby.

Jak profilaktyka zdrowotna wpływa na życie?

Profilaktyka zdrowotna to podstawa prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu. Bagatelizowane dolegliwości mogą być oznaką rozwijającej się poważnej choroby. Lekceważone przez lata mogą być bombą zegarową z opóźnionym zapłonem. Wówczas podejmowane leczenie może nie przynieść żadnych rezultatów. Wtedy konieczna jest hospitalizacja lub bardzo bolesna terapia. Właśnie dlatego, aby tego uniknąć, trzeba poddawać się regularnym badaniom. Nawet wtedy, kiedy czujemy się dobrze, to nie oznacza, że nic się nie dzieje. Wiele chorób potrafi nie dawać nawet najmniejszych objawów, by potem uderzyć z ogromną siłą.

Niestety społeczeństwo nadal nie zdaje sobie sprawy z czyhających zagrożeń. Każdemu, zwłaszcza młodym ludziom, wydaje się, że są nieśmiertelni i czeka ich wieczne życie. Wszelkiego rodzaju kampanie społeczne oraz organizowanie przez resort zdrowia akcje oferujące bezpłatne badania, mają na celu zmianę tego poglądu. Próbuje się zmienić w ludziach to błędne myślenie i zachęcić ich do zadbania o własne zdrowie, które mamy dane tylko jedno.

Nie jesteśmy postaciami z gier komputerowych, które mają kilka żyć i nie możemy w jednym zaniedbywać zdrowia, by w drugim na nie chuchać i dmuchać. Mamy je tylko jedno i właśnie profilaktyka zdrowotna pomaga w jego utrzymaniu.

Podobne

dodaj komentarz