Kto wystawia opinie geotechniczne? Ile kosztuje opinia geotechniczna?

mężczyzna przygotowujący dokumentację

Posadawianie obiektu architektonicznego zarówno przez osoby prywatne, jak i profesjonalnych inwestorów wymaga sprawdzenia możliwości wykorzystania gruntu do budowy oraz bezpiecznej eksploatacji budynku. Obowiązkowo wykonywaną dokumentacją są opinie geotechniczne – kto może je wykonać i ile kosztują?

Kto może wystawić opinie geotechniczne?

Na początku rozważań na temat tego kto może wydać opinię geotechniczną warto zaznaczyć, że kwestia ta nie została uregulowana w polskim prawie. Ustawodawca nie określił konkretnie wymagań stawianych przed pracownikami branży geotechnicznej w tym zakresie. Warto jednak wiedzieć, że należy zdecydować się na firmę, która zatrudnia specjalistów wykwalifikowanych i doświadczonych w zakresie przeprowadzenia badań i wydawania opinii geotechnicznych. Niezwykle istotne jest, aby działali oni zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Ustawami, które powinny być szczególnie brane pod uwagę, są Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę podczas wybierania usługodawcy, jest sprzęt, którym dysponuje podczas pobierania próbek do badania. Dużym plusem każdej firmy związanej z geotechniką jest współpraca z profesjonalnymi laboratoriami, które mogą przeprowadzić dodatkowe badania, gdy zaistnieje taka potrzeba. Opinie geotechniczne można zlecić firmie geodev.pl, która spełnia wymagania stawiane przed usługodawcami tego typu.

Jak jest cena opinii geotechnicznych?

Niezbędne do wydania opinii geotechnicznej badania opierają się na podstawowych cechach gruntów, dlatego cena za jej wydanie nie jest wysoka. Zazwyczaj podstawowy koszt dla niepodpiwniczonego budynku to około 1000 zł. Cena to jednak może różnić się w zależności od:

  • ilości odwiertów (zalecane są 3-4, jednak konieczne może być wykonanie ich większej ilości),
  • głębokości odwiertów,
  • lokalizacji inwestycji,
  • ewentualnych dodatkach badań, takich jak np. sondowania, badania geofizyczne, analiza chemiczna wód gruntowych etc.

Jakie zalety mają opinie geotechniczne?

Wydanie opinii geotechnicznej poprzedzone jest badaniami, które mają na celu określenie kategorii geotechnicznej obiektu. Warto wiedzieć, że jej wykonanie jest obowiązkowe przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac budowlanych, bez względu na kategorię geotechniczną oraz warunki gruntowe. Stanowi podstawę oceny przydatności wykorzystania wybranych gruntów do posadawiania obiektu. Warto wiedzieć, że nie należy szukać sposobów na ominięcie prawa, ponieważ wykonanie badań geotechnicznych i przygotowanie opinii nie jest przykrym obowiązkiem – może przynieść wiele korzyści. Wśród nich bardzo często wyróżniana jest możliwość zaprojektowania obiektu tak, aby jego budowa oraz eksploatacja były bezpieczne i korzystne ekonomicznie. Badania geotechniczne pozwalają np. na uniknięcie kłopotów z zapadaniem się fundamentów czy pękaniem ścian podczas eksploatowania budynku. Ponadto przeprowadzenie badań gruntowych przed zakupem działki pozwala na sprawdzenie jej pod kątem uwarunkowania gruntowego oraz hydrologicznego, co pozwoli na uniknięcie nietrafionej inwestycji.

Podobne

dodaj komentarz