Kiedy montuje się tunele rozsączające do oczyszczalni ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stopniowo wypierają szamba, są nowoczesną alternatywą odprowadzania ścieków z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Właściwy dobór odpowiedniej formy oczyszczania jest gwarancją wygody i oszczędności. Stosowanie tuneli rozsączających pozwala na rozsączanie w gruncie zarówno wody deszczowej jak i oczyszczonych ścieków. Kiedy warto zamontować tunele rozsączające?

Czym są tunele rozsączające do oczyszczalni ścieków?

Oczyszczalnie, wraz z tunelem rozsączającym, pozwalają na ograniczenie powierzchni wchłaniania ścieków do gruntu. Składniki biorące udział w procesie czyszczenia są zatrzymywane dzięki, obecnym w ziemi, drobnoustrojom glebowym i systemom korzeniowym. Tunele służą również do rozsączania wody pochodzącej z oczyszczalni biologicznych, pozwalają  na rozsączanie w ziemi wody opadowej. Takie systemy dają możliwość oczyszczenia wody deszczowej z dachu, parkingu czy drogi. Tunele rozsączające, jak podaje EkoDren.pl, przeznaczone są do rozsączania w gruncie oczyszczonych ścieków, które zostały poddane filtracji w gnilnym osadniku. Są łatwe w samodzielnym montażu oraz funkcjonalne w codziennej eksploatacji.

Na co zwrócić uwagę decydując się na zakup tuneli rozsączających do oczyszczalni ścieków?

Tunele rozsączjące zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w obrębie domów jednorodzinnych. Są tak skonstruowane, że pozwalają na rozbudowę całego systemu w miarę upływu czasu.

Podejmując taką inwestycję trzeba zwrócić uwagę na dopuszczalne, maksymalne obciążenie, ponieważ montaż tuneli nie może blokować przejazdu pojazdów. Ważne, aby systemy, które planujemy zakupić nie wymagały zbyt rozległych oraz głębokich wykopów, ponieważ koszty z tym związane znacznie generują ostateczną wartość inwestycji. Tunele muszą również posiadać odpowiednie atesty, wysokie mechaniczne parametry wytrzymałościowe dają duże powierzchnie rozsączające.

W jaki sposób montuje się tunele rozsączające?

Tunele rozsączające, składające z jednego elementu lub wielu modułów, układa się na jednym poziomie, w jednej lub w wielu równoległych liniach. Montując tunele trzeba uprzednio zbadać jaka jest wysokość wód gruntowych na działce, należy również określić stopień przepuszczalności gruntu.

Tunele rozsączające spełniają swoją rolę na przepuszczalnych gruntach o niskim poziomie wód gruntowych. Warto wiedzieć, że przed umieszczeniem tuneli rozsączających w ziemi najlepiej zastosować podsypkę żwirową. Zatrzymuje ona spore ilości zanieczyszczeń, okresowo ulega samooczyszczeniu dzięki żyjącym w niej mikroorganizmach.

Dlaczego warto inwestować w oczyszczalnie ścieków?

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków są inwestycją o długofalowym charakterze zwrotu, jednak wybór takiej formy jest rozwiązaniem bardzo praktycznym. Czas zwrotu, włożonych środków finansowych, jest uzależniony od zastosowanego systemu. Przydomowe oczyszczalnie charakteryzuje duża wytrzymałość na działanie sił zewnętrznych, są również odporne na panujące warunki klimatyczne.

Ich użytkowanie jest możliwe dzięki minimalnym nakładom.Ważne, aby oczyszczalnia zapewniała swobodny przepływ ścieków i nie stwarzała ryzyka podtopienia gruntu na naszej działce. Istotny jest również aspekt ekologiczny, zastosowane metody nie mogą zanieczyszczać środowiska naturalnego wokół nas.

Podobne

dodaj komentarz