Jak ogłosić upadłość konsumencką prowadząc działalność gospodarczą?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może ogłosić upadłość konsumencką, jednak musi spełnić szereg warunków. Najczęściej to właśnie prowadzenie własnej firmy jest powodem tego, że popada się w finansowe tarapaty. Podpowiadamy kiedy i jak ogłosić upadłość konsumencka gdy prowadzi się działalność gospodarczą.

Czym jest upadłość konsumencka?

Kiedy mamy własną działalność gospodarczą i jesteśmy niewypłacalni możemy ogłosić upadłość konsumencką. Jest ona możliwa w przypadku właściciela firmy jak i osoby fizycznej. Upadłość konsumencka przedsiębiorcy jest omówiona na tej stronie: upadłośćkonsumencka.com.pl, gdzie opisane zostały wszystkie warunki jakie trzeba spełnić, by jej ogłoszenie mogło być prawomocne.

Upadłość konsumencka pozwala na umorzenie długów w przypadku niewypłacalności. Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest całkowite oddłużenie osoby fizycznej zarówno wobec wierzycieli prywatnych jak i publicznych.

Kiedy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Według ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku dotyczącej prawa upadłościowego tylko osoby, które nie prowadzą już działalności gospodarczej mogą ogłosić upadłość konsumencką. Co to jednak oznacza? Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej zależy w dużej mierze od postępowania samego dłużnika w momencie powstania niewypłacalności. Bardzo ważne jest by złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w chwili powstania niewypłacalności. Wtedy na drodze prawa ustala się czy i w jakim stopniu dłużnik pokrzywdził swoich wierzycieli. Warto nadmienić, że upadłość przedsiębiorcy różni się od upadłości konsumenckiej. Tę pierwszą może ogłosić także wierzyciel niewypłacalnej osoby. Jednak to na prowadzącym działalność ciąży obowiązek zgłoszenia wniosku w chwili niewypłacalności.

Mężczyzna z telefonem

Jakie są procedury ogłaszania upadłości konsumenckiej przedsiębiorcy?

Jeśli przedsiębiorca chce ogłosić upadłość konsumencką najpierw powinien ogłosić upadłość firmy czyli swojego biznesu. Dla sądu kluczową kwestią będzie bowiem to czy upadłość przedsiębiorstwa odbyła się z zachowaniem odpowiedniej staranności bez pokrzywdzenia wierzycieli. Do obowiązków przedsiębiorcy należy spłacenie wszystkich długów, a jeśli jest to niemożliwe musi on złożyć wniosek o upadłość firmy (powinien to zrobić w ciągu 30 dni od momentu kiedy powstałą niewypłacalność). Kolejnym krokiem jest wniosek o upadłość konsumencką kiedy to sąd przeanalizuje czy dłużnik w ciągu ostatnich dziesięciu lat złożył wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Jeśli się tak nie stało sąd najprawdopodobniej odrzuci wniosek dłużnika.

Czy można ogłosić upadłość konsumencką bez uprzedniej upadłości przedsiębiorstwa?

Jest to możliwe tylko w niektórych sytuacjach. Przepisy powołują się tu na tak zwane klauzule słuszności i humanitaryzmu. Jeśli ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest wynikiem złego stanu zdrowia, podeszłego wieku dłużnika lub brak jest jego winy w niemożności spłacenia zobowiązań finansowych wtedy sąd dopuszcza ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez wcześniejszego ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Sąd indywidualnie ocenia przypadek każdego dłużnika, nie ma tu więc miejsca na sztywne reguły i przepisy. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej umarza wtedy długi prywatne jak i te powstałe podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Podobne

dodaj komentarz