Jak dostać zasiłek w Holandii?

Z roku na rok, coraz więcej ludzi wyjeżdża do Holandii w celach zarobkowych. Często jednak, mimo podjęcia legalnej pracy, w wyniku różnych wydarzeń losowych, zmuszeni są zwrócić się po pomoc do państwa. Holenderskie prawo dopuszcza kilka okoliczności, w których zarówno obywatele, jak i emigranci, mogą z niej skorzystać. W poniższym artykule przedstawiamy, na jakie zasiłki można liczyć w Holandii.

Zasiłek dla najuboższych

Bijstandsuitkering jest to zasiłek przeznaczony dla najuboższych mieszkańców, którym nie starcza środków na życie. Można powiedzieć, że to holenderski odpowiednik zapomogi społecznej. Ważną informacją w tym zakresie jest to, że zasiłki w Holandii przyznawane są ubogim obywatelom, ale pod pewnymi warunkami (glospolski.nl), które trzeba spełnić. Wedle stosowanych rozporządzeń, o tego rodzaju zapomogę mogą ubiegać się osoby, które:

• skończyły 18 lat,
• są oficjalnymi mieszkańcami Holandii,
• nie posiadają dochodu lub majątku, który pozwalałby na przeżycie,
• nie posiadają majątku przekraczającego określoną kwotę,
• nie posiadają praw do innych form zasiłku,
• biorą czynny i aktywny udział w działaniach organizowanych przez gminę, która pomaga im w znalezieniu pracy,
• nie przebywają w więzieniu,
• znają język niderlandzki przynajmniej na poziomie podstawowym.

Wysokość takiego zasiłku uzależniona jest od holenderskiej płacy minimalnej. W sytuacji, kiedy wnioskuje o niego para, wówczas wynosi on 100% płacy minimalnej. W przypadku osoby samotnej jest to 70%. Również samotny rodzic otrzymuje zasiłek w wysokości 70% płacy minimalnej, ale może on liczyć również na inną dodatkową pomoc związaną z opieką nad dzieckiem. Głównym celem tego zasiłku jest asymilacja ludności i zachęcenie ich do nauki języka, poznania historii oraz kultury kraju, aby w przyszłości, mogli się stać pełnoprawnymi mieszkańcami Holandii.

Zasiłek dla bezrobotnych

W przypadku utraty pracy można ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych tzw. WW-uitkering. Również i w tym wypadku, nie uniknie się pewnych zasad. Tego typu zasiłek otrzymają osoby, które:

• są zameldowane w Holandii,
• pracowały legalnie na terenie kraju,
• przepracowały przynajmniej 26 tygodni,
• utraciły więcej niż 5 godzin pracy tygodniowo,
• nie posiadają innej, dodatkowej pracy,
• utrata pracy była spowodowana wygaśnięciem umowy lub zakończeniem kontraktu,
• mogą podjąć inną pracę.

Spełnienie powyższych warunków jest gwarantem uzyskania takiego zasiłku, jednak do sprawy należy podejść bardzo poważnie. Holenderski Urząd Pracy może wydać negatywną opinię, jeśli np. nie odpowiada się na korespondencję, nie przychodzi na spotkania i nie odpowiada na wezwania. Zasiłek przyznawany jest na trzy miesiące i może zostać rozszerzony w zależności od stażu pracy (trzeba mieć przepracowane przynajmniej 4 lata).

Petent w trakcie wizyty w urzędzie

Zasiłek dla dzieci

Ten rodzaj świadczenia nazywa się Kinderbijslag i przeznaczony jest dla osób legalnie przebywających w Holandii i których dzieci, są z tego powodu ubezpieczone. To właściwie jedyny warunek, jaki trzeba w tym zakresie spełnić, by otrzymać taką pomoc. Jest ona wypłacana z holenderskiego odpowiednika ZUS-u i obejmuje zarówno własne, jak i adoptowane dzieci.

Jego wysokość uzależniona jest od wieku dziecka:

• dzieci do lat 5 – 219,97 euro na kwartał (ok. 946,87 złotych),
• dzieci w wieku od 6 do 11 lat – 267,10 euro na kwartał (ok. 1154,40 złotych),
• dzieci w wieku 12 do 17 lat – 314,24 euro na kwartał (ok. 1357,61 złotych).

Zatem, jeśli osobom, które mieszkają w Holandii, nagle pogorszy się sytuacja życiowa, wówczas mogą liczyć na pomoc państwa. Wcześniej należy zorientować się w tym, jak wygląda procedura dotycząca określonego zasiłku i zrobić wszystko, aby spełnić ustalone reguły.

Podobne

dodaj komentarz