Jak dobrze sporządzić umowę, gdzie szukać pomocy przy sporządzaniu umów?

Prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą należy mieć przynajmniej podstawowe pojęcie na temat sporządzania umów. Jest to niezwykle ważne, gdyż umowa określa nie tylko zakres obowiązków strony wykonującej zlecenie, ale również ustala zasady współpracy, terminy, ewentualne kary za ich przekroczenie oraz wiele innych kwestii. Pomocy w sporządzaniu umów można szukać u prawników.

Gdzie szukać pomocy przy sporządzaniu umów?

Dobrze skonstruowana umowa składa się z kilku części. Aby niczego nie pominąć, warto mieć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, duże znaczenie ma także znajomość ogólno przyjętych zwyczajów w danej branży. Jeśli nie jesteśmy do końca pewni, co powinno być zawarte w konkretnej umowie, nie mamy doświadczenia w spisywaniu tego rodzaju dokumentów, to warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanych prawników. Wielu radców prawnych świadczy usługi związane ze sporządzaniem umów, sporo informacji związanych z tym tematem można znaleźć na stronie jusko.pl/uslugi/sporzadzanie-umow.

Co powinno zostać zawarte w dobrej umowie?

Zacznijmy od tego, z jakich części powinna składać się poprawnie skonstruowana umowa. Oczywiście poszczególne umowy różnią się między sobą, jednak warto pamiętać o ogólnych zasadach, które dotyczą każdego rodzaju tego typu dokumentu. W pierwszej kolejności należy określić nazwę umowy (np. umowa najmu, umowa spedycji). Drugim krokiem jest stworzenie komparycji umowy, w której znajdują się informacje dotyczące czasu i miejsca zawarcia umowy oraz oznaczenia stron. Jeśli przy podpisywaniu umowy obecni są pełnomocnicy, to należy ich wskazać jako reprezentacje przy podpisywaniu umowy.

Przechodząc do głównej części należy spisać preambułę umowy, czyli wstęp. W niektórych przypadkach można pominąć ten element. Bardzo istotna jest natomiast zasadnicza część umowy, która nie jest w żaden sposób odgórnie uregulowana, każdy dokument tego typu wygląda pod tym względem inaczej. Jedyne stałe elementy, to określenie przedmiotu umowy.

Kolejnym elementem, który nie musi pojawić się w każdej umowie, ale bywa bardzo istotny jest oświadczenie stron umowy. Jest to bardzo przydatne zwłaszcza w sytuacji pojawienia się jakiegoś sporu dotyczącego np. wad produktu będącego przedmiotem umowy. Jeśli chcemy zastosować jakiekolwiek zabezpieczenia umowne, to również należy to zaznaczyć w treści dokumentu. Ostatnią częścią są postanowienia końcowe.

męzczyzna podpisujacy dokumenty

Forma prawna umowy

Istotną kwestią jest zachowanie odpowiedniej formy, gdyż w niektórych przypadkach od tego zależy czy dana umowa będzie ważna. Do umów, które wymagają odpowiedniej formy prawnej pod rygorem nieważności należą m.in. umowa leasingu czy umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście istnieje możliwość zdobycia wzorów umów, jednak aby mieć absolutna pewność co do tego, że nasza dokumentacja jest kompletna, a treść ani jej forma nie zostanie przez nikogo podważona, warto skorzystać z pomocy prawnika.

Podobne

dodaj komentarz