Ile wynosi urlop ojcowski – wszystko, co ojcowie powinni wiedzieć

Co warto wiedzieć o urlopie ojcowskim? Ile wynosi, jak długo trwa i kiedy można go wykorzystać? Wszystko co powinni wiedzieć o urlopie ojcowskim i tzw. tacierzyńskim, wszyscy przyszli ojcowie oraz Ci, którzy już mogą pochwalić się tym statusem.


1. Urlop ojcowski

Urlop ojcowski został wprowadzony już w 2010 r., a przez następne lata zmieniał się czas jego trwania. Na początku było to tylko siedem dni. Urlop ojcowski na rok 2015 wynosi 14 dni. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wliczają się do niego również dni ustawowo wolne od pracy tzn. weekendy i święta. Ojciec może go wykorzystać aż do ukończenia pierwszego roku życia swojego dziecka, czyli najpóźniej do pierwszych urodzin malucha. Jeśli tego nie zrobi, wówczas urlop przepada. Urlop ten jest w 100% płatny i dostaje go każdy ojciec zatrudniony na umowie o pracę, bez względu na swoją sytuację finansową. Niestety nie można go dzielić, trzeba go wykorzystać od razu w całości, jak również może on przypadać na czas trwania urlopu macierzyńskiego. Nie ma przeciwwskazań, aby nie korzystać z obu tych świadczeń jednocześnie. Przez cały czas korzystania z urlopu ojcowskiego, rodzicom przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wynagrodzenia, płatne przez 12 miesięcy.


Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać również pracownicy zatrudnieni na podstawie innych umów oraz przedsiębiorcy, pod warunkiem że opłacają składki chorobowe. Urlop ten przysługuje również mężczyznom, którzy adoptowali dziecko dokładnie na tych samych zasadach. Z urlopem ojcowskim wiążą się także dodatkowe atuty, jakimi są ochrona pracownika przed zwolnieniem czy swobodne korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia takiego urlopu, oczywiście tylko w sytuacji jeśli pracownik prawidłowo złoży wniosek.

urlop ojcowski

2. Czym się różni urlop ojcowski od tacierzyńskiego

Urlop tacierzyński to urlop, który ojciec dziecka przejmuje od matki wykorzystując w ten sposób część przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Kobieta po urodzeniu dziecka jeśli nie chce lub nie może wykorzystać całego urlopu macierzyńskiego, może go przenieść na ojca dziecka. Jednak tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jest on zatrudniony na umowie. Generalnie jest to dodatkowy urlop, z jakiego może skorzystać ojciec dziecka, w sytuacji nie wykorzystanego przez matkę urlopu. Jeśli natomiast jednak matka postanowi wykorzystać urlop macierzyński do końca, wówczas ojciec dziecka nie dostanie go w ogóle.
Aby ojciec mógł przejąć niewykorzystaną przez matkę część urlopu, musi na niego przejść zaraz po jej rezygnacji z jego kontynuowania.


Urlop tacierzyński w 2015 r. przysługuje również w sytuacji, kiedy matka dziecka musi być poddana hospitalizacji, jej stan zdrowia nie pozwala na opiekę nad dzieckiem lub w sytuacji kryzysowej kiedy to w trakcie urlopu macierzyńskiego, kobieta umiera.
Z kolei pracodawca musi przyjąć pracownika wracającego z takiego urlopu z powrotem do pracy. Urlop tacierzyński, dokładnie tak samo jak ojcowski, zapewnia 100 proc. średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy, trwa dwa tygodnie i trzeba go wykorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Podobne

jeden komentarz

  1. Lizkaelizka
    5 października 2016 at 11:39 Odpowiedz

    O proszę nawet nie wiedziałam, ze tak to wygląda. Myślałam, że jest tylko urlop tacierzyński a tu proszę bardzo. Ciekawe rzeczy się dowiaduje. Teraz planujemy powiększyć rodzinę.

dodaj komentarz