Czym jest transport ponadgabarytowy, jakie działania towarzyszą takim przewozom?

Transport ponadgabarytowy to najprężniej rozwijająca się gałąź szeroko pojętej logistyki i spedycji. Przewozy ponadgabarytowe to usługi, z których korzysta wiele firm, na czym to dokładnie polega i kto może skorzystać z takich usług firmy transportowej? Postanowiliśmy to wyjaśnić w poniższym artykule.

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy według definicji to sposób przewożenia produktów, które przekraczają z góry określone normy, które wyszczególnione są w przepisach o drogach publicznych. Można to także nazwać przejazdem ponadnormatywnym. Ładunek, który ma zostać przeniesiony, jest dłuższy niż 16,5 metra, a jego szerokość przekracza 2,5 metra, a masa jest większa niż 42 tony. Za ponadgabarytowe zwykle uznaje się metalowe konstrukcje, zbiorniki, maszyny rolnicze lub budowlane.

Jak organizuje się przewozy ponadgabarytowe?

Organizacja transportu to dość skomplikowana sprawa, wymaga dobrej wiedzy logistycznej i umiejętności skrupulatnego planowania, mało kto jest w stanie poradzić sobie z tym zadaniem samemu. Transport ponadgabarytowy zleć firmie transportowej Fracht, zajmie się ona nie tylko organizowaniem spedycji, ale także formalnościami związanymi z przekazywaniem ładunku. Przed rozpoczęciem należy uzyskać zezwolenie, które wydawane są przez konkretne służby. Zezwolenia może wydawać starosta, zarządca drogi, starosta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a jeśli miejsce docelowe transportu znajduje się poza granicami kraju, to zezwolenia udziela Naczelnik Urzędu Celnego.

Czym dokładnie zajmują się firmy przewozowe, transportowe?

Firmy przewozowe są odpowiedzialne za wiele różnych aspektów. Okazuje się, że transport ładunku nie polega tylko i wyłącznie na przewiezieniu produktu z punktu A do punktu B. Firmy spedycyjne po pierwsze zajmują się zdobywaniem potrzebnych zezwoleń, planują trasę pod względem logistycznym, tak by przeszedł on, jak najsprawniej. Osoby odpowiedzialne za przewóz planują całą trasę, często nawet poddają ją kontroli przed wyruszeniem w drogę na zlecenie klienta. W razie konieczności firma transportowa kontaktuje się z odpowiednimi służbami, a w ekstremalnych sytuacjach, firma może zorganizować pilotaż w asyście policji.

Pilotowanie transportu ponadgabarytowego

Pilotaż w asyście policji jest obowiązkowy, jeśli warunki na jezdni nie są sprzyjające dla kierowcy. Sytuacje wymagające pilotażu są jasno określone przez przepisy prawne, określone są również wymagania dotyczące pojazdu i tego, jak powinien być oznakowany. Dotyczy to głównie dróg, które mają mniej niż 2,5 metra szerokości. Istnieją jednak pewne wyjątki, jeśli trasa jest dość krótka a widoczność dobra, to kierowca może przekazać ładunek bez asysty policji. Pilotaż należy zgłosić do Wojewódzkiego Komendanta Policji lub do Komendanta Głównego Policji i tym także mogą się zająć firmy transportowe.

Transport ponadgabarytowy to niezwykle skomplikowany logistycznie proces, wynajęcie firmy świadczącej usługi przewozowe pozwoli przejść przez proces dostarczania ładunku z punktu A do punktu B bezstresowo.

Podobne

dodaj komentarz