Co to są polisolokaty i dlaczego mają złą opinię?

Od kilku lat głośno jest o polisolokatach, a słyszane opinie nie zawsze mają pozytywny wydźwięk. Wiele osób, chcąc zabezpieczyć swoją przyszłość, skorzystało z takich polisolokat i do dziś nie mogą odzyskać swoich pieniędzy. Czym więc są polisolokaty i dlaczego są one często odradzane?

Czym są polisolokaty?

Wiele osób kojarzy polisolokaty z produktami typowo bankowymi, tak jednak nie jest. Według informacji na kpsi.pro/polisolokaty, polisolokaty to połączenie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Głównym założeniem tego produktu finansowego było zarobienie dodatkowej kwoty poprzez ulokowanie pieniędzy na specjalnym koncie. Co ważne, polisolokaty były zawierane na wiele lat. W tym czasie należało dokonywać regularnych wpłat, tak zwanych składek.

Pieniądze i długopisy na dokumentach

Dlaczego polisolokaty były takie atrakcyjne dla klientów?

Polisolokaty przyciągały klientów głównie z uwagi na ich wyższe oprocentowanie niż w przypadku zwykłych lokat. Były więc one atrakcyjniejsze i kusiły wysokim zyskiem. Większość osób zresztą chce dożyć spokojnej starości i nie myśleć wtedy o problemach finansowych. Polisolokaty miały być właśnie taką formą zabezpieczenia. Co więcej, na korzyść dla klientów było też to, że polisolokaty miały uniknąć podatku Belki od uzyskanych zysków, a to dzięki formie ubezpieczeniowej. Taki niemal czysty zysk również przyczyniał się do popularności tych produktów.

Skąd popularność polisolokat?

Na popularność wpływ miały osoby, które te polisolokaty oferowały. Przedstawiały one te produkty w bardzo korzystnym świetle. Jednak doradcy często zapominali powiedzieć o tym, jakie ryzyko wiąże się z polisolokatami i ile wynosi opłata likwidacyjna, gdyby ktoś się rozmyślił i chciał z tej usługi zrezygnować. Co ważne, czarowi polisolokat uległy nie tylko „zwykłe osoby”, które chciały zabezpieczyć swoją przyszłość czy odłożyć pieniądze na spokojną starość, ale także ludzie, którzy mają spore majątki. Wśród nich wymienić można lekarzy, przedsiębiorców czy menedżerów.

Polisolokaty – gdzie tkwi haczyk?

Polisolokaty to produkty inwestycyjne obarczone sporym ryzykiem. Największe problemy zaczęły pojawiać się w momencie, kiedy dana osoba chciała zamknąć polisolokatę. Okazywało się, że obarczone były one ogromnymi kosztami takiej usługi, o czym nie informowano klientów. Ta opłata likwidacyjna polisolokaty mogła wynosić nawet blisko 100% kapitału, który był na lokacie. Kiedy więc ktoś chciał zrezygnować z takiej usługi, dowiadywał się o tym, że utraci swoje ulokowane pieniądze.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

W sytuacji, kiedy ktoś zaryzykował i zdecydował się na polisolokatę, może on starać się o odzyskanie zainwestowanych środków, jednak lepiej skonsultować to z prawnikiem. Jest to na tyle powszechny problem, że nie brakuje kancelarii specjalizujących się w odzyskiwaniu pieniędzy z polisolokat. Rozwiązanie takiej sytuacji zazwyczaj ma miejsce w sądzie, jednak ten coraz częściej staje po stronie klientów.

Podobne

dodaj komentarz