dlaczego kompost jest zaliczany do nawozów naturalnych